HOE WERKEN WIJ:

Wij proberen u telefonisch zo goed mogelijk te helpen. Is uw probleem echter te groot of te complex voor directe hulp per telefoon, dan biedt de helpdesk de volgende mogelijkheden:
1. Nadere analyse en intern overleg waarna u ons antwoord per email toegezonden krijgt.
2.
Thuisservice: een medewerker komt bij u aan huis om het probleem op te lossen.
3. Persoonlijke hulp op de helpdesklokatie te Tilburg.

KLIK HIER VOOR DE OPENINGSTIJDEN